Michal Gabriel

Narozen 25. 2. 1960

Studium

1978 – 82 Střední uměleckoprůmyslová škola Praha
1980 – 87 Akademie výtvarných umění, Praha – obor sochařství

Profesní život

1987 zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví
1995 získal cenu Jindřicha Chalupeckého
1998 nastupuje na místo vedoucí ateliéru sochařství na FaVU VUT v Brně
2001 habilitován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
2007 je zvolen děkanem FaVU VUT v Brně
V roce 2009 jmenován profesorem

Michal Gabriel vstoupil na scénu na počátku 80. let a stal se jedním z nejvýraznějších tvůrců nového slohu – postmoderny. Od počátku jeho umělecké činnosti jsme svědky poutavého vyprávění příběhů specifickými prostředky sochařského jazyka. Fakt, že hlína, papír, dřevo, a široká škála dalších materiálů se mohou měnit v jeho rukou v citlivý a obsažný prostředek sdělování, měl pro Michala Gabriela fascinující kouzlo a určující vliv.

V tvorbě od konce století vidíme u Michala Gabriela vyzrání všech dosavadních fází tvůrčí zkušenosti v organickou syntézu. Díla ukazují jistotu sochařského tvaru, který umí spolehlivě transformovat organické tvary květin i zvířat tak, že v napětí mezi skutečností a její sochařskou variantou vystoupí do popředí specifika obou kontextů, čímž dochází k reflexi skutečnosti, že lidské poznávání je komplikované, nikdy nekončící dobrodružství.

Ještě jeden důležitý rys sochaře Gabriela je třeba zmínit. Je to rys tvůrčí svobody, který jej podněcuje k inovacím a netradičním sochařským postupům. Na počátku to byl drát a papír, živá polychromie, skleněné aplikace, laminát, nalezené předměty, ořechové skořápky a mnoho dalších originálních materiálů a pracovních postupů. Mnohokrát se na výstavách objevily objekty, které připomínaly spíše instalace než sochy. Vždy však byly tyto výrazové prostředky a netradiční postupy ovládnuty pohledem sochaře, a to jest tvůrce, který, jak bývá zdůrazňováno, pracuje s reflexí vztahu lidského těla k okolí.

Michal Gabriel není filosofem spekulujícím o lidském životě, je sochařem, ale jeho sochy nejsou samoúčelnými estetickými artefakty, ale jsou výrazem citlivé lidské zkušenosti a jejího zrání, a to dává celé jeho dosavadní tvorbě zjevnou a obdivuhodnou konzistenci.

zdroj: artlist.cz

„… Jsou díla na pohled různorodá, ale rozpadávající se v jednotlivosti, a jsou díla, jež se – jako v případě Michala Gabriela – rozpadají v celky. Nejen kunsthistorikům, ale především divákům se dílo Michala Gabriela jeví jako celek, nový svět, kde nechybějí zvířata, rostliny ani člověk, ale ani kameny, stromy a skály, krajiny a zátiší. Je to svět božské vlastnosti – kreativity -, která by mohla znát své meze, a přece je neustále překračuje. Je to kosmos díla, jež je sice předurčeno talentem, ale teprve začíná vlastní a poněkud iracionální logikou objevů, paradoxem práce začínající u složitých věcí a končící v jednoduchosti. Je to univerzum, obecnost svého druhu.“

zdroj: Příběhy Michala Gabriela, 2005, Jiří Olič

Samostatné výstavy, projekty

1988 Sochařská tvorba, Galerie Na Bidýlku, Brno
1989 Sochařská tvorba, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov
1991 Věty v prostoru, Galerie PipiArt, Praha
1992 Sochy, Galerie MXM, Praha
1993 Sochy, Galerie Aspekt, Brno
1994 Michal Gabriel – sochy, Martin Mainer – obrazy, Pavilon Alter botanischen Garten, Mnichov
1995 Sochy, Galerie hl. m. Prahy – Staroměstská radnice, Praha
1995 Michal Gabriel, Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský Hrad
1995 Cena Jindřicha Chalupeckého 94, Galerie Václava Špály, Praha
1996 Michal Gabriel a Vladimír Kokolia, Výstavní síň Emila Fily, Ústí nad Labem
1997 Sochy, Galerie Die Aktualitat des Schonen, Liberec
1998 Sochy – animace, Galerie Caesar, Olomouc
2000 Se světlem, Galerie Malá Špálovka, Praha
2003 Michal Gabriel, Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein, Galerie Tvrdohlaví, Praha
2004 Sochy Galerie moderního umění, Hradec Králové
2006 Sousoší, Galerie města Plzně
2006 Zahrada, Galerie Via Art, Praha
2007 Sousoší 2 Hrad Sovinec
2007 Sousoší 3, Galerie města Blanska
2008 Michal Gabriel – sochy, Galerie ARS Brno
2008 Michal Gabriel Sousoší 5, Galeria M.A.Bazovského v Trenčíně
2009 Michal Gabriel Sochy, Výstavní síň Synagoga, Hranice na Moravě, kurátorka Mgr. Renata Skřebská

Kolektivní výstavy

1984 Konfrontace II Praha – Vršovice
1985 Barevná socha, Galerie H. Kostelec nad Černými lesy
1986 Mladí pražští výtvarníci, Vysokoškolský klub, Brno
1987 Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha – Vysočany
1988 Výstava patnácti – generace 80. let, Galerie hl. m. Prahy – Staroměstská radnice, Praha
1989 Tvrdohlaví II, Výstavní síň ÚLUV, Praha
1990 40 Artistes Tchegues et Slovagues 1960 – 1990, Galerie Art Défense, Musée du Luxembourg, Paříž
1991 Jiná geometrie, Výstavní síň Mánes, Praha
1992 Sochařství 1988 – 92 Generace osmdesátých let, Galerie hl. m. Prahy Dům U Kamenného zvonu
1993 Výstava kmenových autorů galerie MXM, Florsalon Praha
1994 Výstava soch, Vorburg, Nizozemí
1995 Evropské trienále drobné plastiky 95, Galeria Murska Sobota
1996 Cena Jindřicha Chalupeckého – laureáti z let 90 – 95, Starý královský palác, Pražský Hrad
1997 Cena Jindřicha Chalupeckého – laureáti z let 90 – 95, Kortárs Cseh Képzomuvészet, Budapešť
1998 Výsledky symposia železné plastiky – Železo a bronzy, Galerie Václava Špály, Praha
1999 Tvrdohlaví IV, Národní galerie – Valdštejnská jízdárna, Praha
2000 Konec světa?, Národní Galerie – Palác Kinských, Praha
2001 Nové spojení – New Connection, World Financial Center, New York, USA
2002 Místo činu – Design 20. století, Moravská galerie Brno
2004 Evropské trienále drobné plastiky 2004, Galeria Murska Sobota
2005 Bienále Internazionále DellÁrte Conterporanea, Florencie
2006, Chalupecký hotel, Motorenhalle v Drážďanech
2007, Exotismy, České Muzeum Výtvarných Umění v Praze
2008, Fauna Flora, Gallery Rajatila – Tampere, Finsko
2009 Hráči, Galerie moderního umění v Hradci Králové, kurátorka Mgr. Martina Vítková

Menu