Sochy pro osobitost vašeho prostoru

Flera Gallery se specializuje na sochy do exteriéru.
Poradíme vám a zajistíme pro vás umělecká díla,
která dají vašemu životnímu prostoru osobitý a unikátní charakter.

Sochy po staletí střeží parky, veřejná prostranství i zahrady.
Dokáží vyjádřit nehmotnou atmosféru místa, ztělesnit genia loci.

Obohacují prostor o tvůrčí dimenzi, stávají se osou místa,
kolem které putuje pozornost, rozbíhají se pohledy a scházejí lidé.

Instagram
Menu