Umění ve městě 2015

Výstava Umění ve městě se stala již tradicí. Pro letošní osmý ročník bylo osloveno 10 výtvarníků napříč generacemi i rozdílnými výtvarnými přístupy. Výstava je oslavou sochařství a práce s formou, materiálem a město se na léto stává venkovní galerií pro instalaci soch.

V Českých Budějovicích a na Hluboké je instalováno 18 instalací od renomovaných českých sochařů: Kurt Gebauer, Veronika Psotková, Diana Winklerová, Cyril Hančl, Jiří Plieštik, Barbora Hapalová, Eva Roučka, Petr Fidrich a Michal Trpák.

Letošní výstava kromě soch ve městě blíže představuje jednotlivé autory a jejich práci díky nové galerii, která se otevírá v bývalých Mariánských kasárnách. Vlivem navázání spolupráce s majiteli galerie je možné nahlédnout více do ateliérů jednotlivých výtvarníků, kteří představují svou práci formou autorské výstavy v každé místnosti galerie.

Cílem výstavy Umění ve městě je přiblížit současné sochařství většinovému divákovi, turistovi, obyvateli Budějovic. Neboť umění přichází za lidmi do ulic a přináší nová témata k diskuzi.

Galerie Mariánská

Galerie Mariánská je nová kulturní instituce v Českých Budějovicích s velkorysými výstavními prostory ve zrekonstruovaném objektu bývalých Mariánských kasáren. Galerie reflektuje potřebu obyvatel stotisícového krajského města objevovat kulturu a setkávat se v prostředí, které tomu odpovídá svou kvalitou i dimenzí. Programově se Galerie chce věnovat prezentaci širokého spektra umění od fotografie přes malbu, sochu, architekturu a užité umění až po nová media.

Zahajovací výstavou je širší prezentace autorů výstavy Umění ve Městě, kteří představují své monumentální objekty ve veřejných prostorech města. Galerie tak umožní návštěvníkům nahlédnout více do ateliérů jednotlivých výtvarníků a seznámit se s jejich díly určenými do interiéru.

Mariánská kasárna, které jsou jednou z dominant centra Českých Budějovic. O výstavbě kasáren bylo rozhodnuto roku 1842 a samotná stavba byla zahájena 22. 5. 1843 a dokončena 31. 10. 1844. Svého času zde na vojně sloužil Jaroslav Hašek, který tu čerpal inspiraci k románu o dobrém vojáku Švejkovi, i Václav Havel, který během služby v jihočeské metropoli napsal hru Život před sebou. V roce 1990 kasárna armáda opustila a objekt byl předán městu. Poté byl využíván jen částečně, několik pokusů o oživení selhalo a stavba postupně chátrala. Roku 2011 koupil nemovitost soukromý investor, který ji v roce 2015 zrekonstruoval.

Instalace a vernisáž

Datum konání: 19. 6. 2015 – 30. 9. 2015

Místo konání: České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Galerie Mariánská

Galerie Mariánská
Pražská třída 1
370 04 České Budějovice

Oficiální web

Menu