Tomáš Medek

Tomáš Medek se narodil v roce 1969 v Brně. Od roku 1998 působí v ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Tvorbu Tomáše Medka vystihuje dlouhodobý zájem o podrobné studium struktur. V jeho dřívější tvorbě dominoval tvar krychle s někdy uspořádanou, jindy chaotickou strukturou. Ústředním tématem jeho současné tvorby jsou organické struktury. Inspiruje se převážně přírodními tvary. Objekty multiplikuje, propojuje, deformuje, obtéká do organických struktur, hledá vazby, spojení a napětí. Nahlíží pod povrch skrz sítě do nitra a odkrývá vnitřní světy, průhledy a průniky. Vytváří tak postupně cyklus objektů, který nese pracovní název „plody“. Modely jsou ve většině případů odlévány do bronzu, i když díky své složitosti je i jejich odlévání velice náročný proces, vyžadující specializovanou technologii tzv. lití na skořepinu. Vznikají tak jedinečné a tvarově různorodé objekty.

V posledních desíti letech se Tomáš Medek intenzivně zabývá novými 3D technologiemi – jako je metoda FDM Rapid Prototyping, 3D digitalizace a měření, jinými slovy technikou prostorového 3D tisku a 3D skenu, které mu umožňují vytváření těch nejsložitějších strukturálních objektů, jež jsou bez těchto metod prakticky téměř nerealizovatelné („New Cube, 2006“). Autor pomocí této metody vytváří mimo jiné několikametrové objekty z kompozitního materiálu nebo ABS plastu (Twins,2014, Patizony,2017, Hokaida, 2018). Takto vzniklá díla jsou výjimečná v tom, že jsou tvořena několika stovkami dílů tištěných 3D tiskárnami, které však musí díky specifické technologii několikrát projít autorovými rukami (tvorba projektu, řezání, skládání, tištění, čištění, lepení, tmelení, broušení, výztuhy a finální úprava povrchu), celý proces je náročný jak na materiál, tak na čas. Vznik jedné sochy trvá minimálně jeden rok. Každý takto vzniklý objekt má tudíž svůj příběh, který je autorem pečlivě dokumentován.

Studia

2014 obhajoba docentury, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně,
1997 – 1998 magisterské studium, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík
1997 Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Nova Scotia, Canada,
ateliér sochařství, prof. John Greer a Robin Peck
1992 – 1996 bakalářské studium, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér sochařství, prof. Vladimír Preclík
1987 – 1990 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
1983 – 1987 dřevomodelář a kovomodelář

Ceny, studijní pobyty a stipendia

2015 2. cena ve výtvarné soutěži: Sochy pro Brno (Jan Skácel)
2007 1. cena v evropské soutěži monumentální sochy ART is STEEL, Remeš, Francie
1. cena ve výtvarné soutěži Sochy pro Brno (T. A. Edison)
2003 Grant Pollock-Krasner Foundation, New York, USA
2002 Hungarian University of Craft and Design, Budapest, studijní pobytový grant, Cepus, Maďarsko
2000 Cena rektora VUT v Brně – za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti
1999 Akademija za likovno umetnost, Ljubljana, studijní pobytový grant, Cepus, Slovinsko
1997 Open Society Fund, studijní pobytový grant, Canada

Realizace

2015 Pamětní deska „Františku Vláčilovi“, Čínská 5/748, Praha 6
2010 Pocta T. A. Edisonovi, nerezová ocel, 3,3 m – realizace vítězného projektu soutěže Sochy proBrno
2008 Uroboros, nerezová ocel, 7 m, realizace vítězného projektu soutěže Art is Steel, Remeš, Francie
2002 Adamantanová struktura – ocel, socha do posluchárenského komplexu Fakulty informačních technologii Vysokého učení technického v Brně
1999 Adamantan – nerezová ocel, socha pro areál firmy Lachema a.s., Brno

Zastoupení ve sbírkách

Art Gallery of Nova Scotia, Halifax, Kanada
Národní galerie v Praze
Sbírka současného výtvarného umění města Mikulova
V soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí

Menu