Miloslav Fekar

Narozen 1973 v Hranicích na Moravě

Studium

1988-92 SUPŠ v Uherském Hradišti, obor malby
1992-96 AVU v Praze, ateliéry sochařství
1996-98 FaVU při VUT v Brně, ateliér sochařství
1996-00 DAMU v Praze, obor scénografie

Tvorba Miloslava Fekara se zaměřuje na monumentální dřevěné plastiky pro exteriér. Po jeho studiu začala Miloslava Fekara velmi záhy zajímat tvorba soch jako reakce na konkrétní prostředí. Od počátku bylo zřejmé, že jeho tvorbu bude určovat osobní tělesný prožitek prostoru a krajiny.

Fekarovy monumentální plastiky lze rozdělit zhruba do dvou kategorií: jsou to organicky cítěné plastiky, jež vycházejí z oproštěné přírodní morfologie (např. Ulita, Skořápka), a sochy-architektury, jež charakterizuje geometrické tvarosloví a konstrukční, často variabilní princip.

Fekar svou tvorbu často koncipuje do dlouhodobých projektů, což svědčí o hloubce hledání a soustavném přístupu ke zvoleným tématům. Jedním z nich je od roku 1999 projekt Putování, který představuje soubor dřevěných objektů – autorem označovaných jako „prostorově proměnné struktury“, které lze přemísťovat, doplňovat a obměňovat (Park Stromovka, Hranice na Moravě, Kroměříž). Charakterizuje je tedy otevřenost vůči prostoru i času…
Třebaže zde Fekarovy sochy vykazují určité souvislosti s land artem , liší se tím, že jsou vždy záměrně umísťovány především do kulturní krajiny, s níž vedou dialog.

Od r. 2001 začíná Miloslav Fekar vytvářet děrované dřevěné organické objekty, do kterých umísťuje světlo (Ulity). Zájem diváka se tak přenáší od povrchu plastiky k jejímu vnitřku: socha se zde dotýká tajemství vzniku anebo může vypovídat o takřka magické emanaci hmoty. Své děrované objekty Fekar někdy též zavěšuje do korun stromů, což jim dodává nový, takřka kosmický význam.

Pro sochaře je též důležitý moment, kdy socha „ožije“, tj. když se jí lidé dotýkají, vstupují do ní, zkoumají ji. Odtud byl už jen krůček k sochařově uplatnění v užitné tvorbě (návrhy mobiliáře parků, ekologického centra Sluňákov, rodinných domů a zahrad atp.).

Samostatné výstavy

1999 Park Stromovka, Praha ( putování – celkem vystaveno 16 objektů )
2000 Synagoga, Hranice ( putování – otevřené ulity )
2000 Valy a sklepení východočeské galerie, Pardubice ( putování – 12 objektů )
2000 Bývalý kostel sv. Václava, Opava ( nebe na zemi )
2001 Podzamecká zahrada, Muzeum a skleník Květné zahrady, Kroměříž ( putování – 15 objektů )
2002 Zámek, Hranice ( tvar a světlo – 23 objektů )
2003 Náměstí, Zlín ( tvar a světlo – 10 objektů )
2007 Klub Divadla 29, Pardubice ( Proměny sochařského sadu – fotografie )
2007 Zámek, Hranice ( čtverce – 2 objektů )
2008 Galerie Ceasar, Olomouc ( děrované objekty, sochy )
2010 Galerie Kaple, Valašské Meziříčí ( plné – prázdné / objekty, fotografie )

Realizace

2005 objekt do města Voorburg v Holandsku
2007 objekty do interiéru budovy Orio, Ostrava
2007 objekty do park v předzámčí, Hranicích
2012 objekty do lesopark, Jablonec nad Nisou

Kolektivní výstavy, sympózia, rezidenční pobyty

1993 Galerie Medium, Bratislava ( sochařská škola Huga Demartiniho )
1994 hrad Helfštýn ( Dělení věčnosti )
1996 Králíky ( sympozium – Sloupy a kladí, Variabilní schránka )
1997 Kaämkapää, Finsko ( sympozium žula – Setkání tří kruhů )
1998 Rezidence Plasy ( Krystal )
1998 Olomouc ( Sloup )
1999 Galerie AVU, Praze ( Ulity )
1999 Rezidence Art-Omi stát New York, USA ( Ulity-rodina )
1999 Demolice-4+4dny v pohybu, Praha ( 4 krát po 12 )
2000 hrad Sovinec ( Objekty )
2000 Lázně Bludov ( Objekty )
2000 Erlbach, Německo ( 16-2 )
2000 Rezidence Čimelice ( Ulity, Nebe na Zemi )
2001 Muzeum, Uh.Hradiště ( Návraty III )
2001 Přední Kopanina ( sympozium – opukové skořápky )
2001 Valtice- Velký formát ( Noční obrazy )
2002 Galerie Navratil, Praha ( sdružení sculptura )

2002 Sýpka, Klenová ( Divočina – příroda, duše, jazyk )
2002 komplex Slovanský dům, Praha ( Obytný prostor )
2002 Plauen, Německo ( Strasse der skulpuren )
2003 Muzeum, Kroměříž ( sochaři zlínského kraje I )
2003 Národní galerie, Veletržní palác, Praha ( Nejmladší )
2003 Únětice, Praha ( Doba osvícená )
2004 Hypovereinsbank-Atrium, Berlin ( Sedm sochařů Zlínského kraje )
2005 Muzeum, Plzeň ( Deset pozic současné olomoucké scény )
2005 Reduta, Uherské Hradiště ( Sochaři 05, při film. škole )
2005 Voorburg, Holandsko ( Výstava družebních měst )
2005 Zámek, Stará radnice, Hranice ( Výstava družebních měst )
2006 Konstancin – Jeziorna, Polsko ( Výstava družebních měst )
2006 Zapadočeské muzeum, Plzeň ( festival čajové a jiné kultury )
2008 Vltava 2008, Praha ( stavbička na nábřeží )
2008 Kateřinské zahrady, Praha ( nic na odiv )
2010 Park Kolibki, Gdyně, Polsko ( Plážovka )
2011 Květná zahrada, Kroměříž ( “Od čtverečku ke kolečku” a “Od kolečka ke čtverečku” )

Menu