Matěj Frank

Matěj Frank je vizuální umělec spojený zejména s polskou Wrocławí, kde nyní žije a pracuje, a českou Opavou, kde se v roce 1989 narodil. Ve své práci se zabývá především prostorem jako takovým ve vztahu k času, pohybu, tělu a zvuku. Ačkoliv se pohybuje napříč médii, od kreseb a performancí plynule přechází ke zvukovým experimentům, výchozím bodem jeho práce je sochařství. Frank se většinou soustředí na základní jevy, rozvíjí je a se sobě vlastní citlivostí je přetváří a představuje z vlastního úhlu pohledu. Východiskem jeho tvorby je jeho nejbližší okolí a v něm neustále se odehrávající změny, často reaguje na kontext dané situace. Pozornost věnuje vrstvení informací ústícímu v nečitelnost a zmatek, zároveň ale udržuje jednoduchost formy a/nebo procesu. Důležitou roli pro něj hraje náhoda a práce na základě volného scénáře s více či méně očekávatelným výsledkem. Hledá vztahy mezi plností a prázdnotou, univerzálností a unikátností, zajímají jej průniky a nečekané kontexty. Frank coby člen spolku Bludný kámen je také kurátorem a organizátorem výstav současného umění a koncertů experimentální hudby. V současné době je asistentem na katedře sochařství na Akademii krásných umění ve Wrocławi. Pravidelně se účastní mezinárodních projektů a výstav, jeho práce byly oceněny na zahraničních soutěžích, je stipendistou polského Ministerstva kultury a národního dědictví.

Menu