Lukáš Rais

V životopisných sloupečcích se obvykle na prvním místě uvádí nejvyšší dosažené vzdělání. Pro Lukáše Raise (*1975) ale neměla jeho učňovská léta o nic menší význam, nežli jeho následné studium sochařství na UMPRUM. Znalosti elektrotechniky, mechaniky a technologických principů využívaných v průmyslu se staly pro jeho tvorbu výchozí platformou, která definuje celý její charakter.

Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými možnostmi modelace a sám si říká o svoje přetváření, čímž umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků, životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté, co jsou zformovány do sochařských objektů.

Raisovy kovové plastiky jsou vykonstruované na základě zákonitostí matematiky, geometrie a fyziky. Prvotní ideu následují výpočty, na milimetr přesné řezy, svařování, broušení a leštění. Klíčové je precizní zpracování materiálu a jeho perfektní povrchová úprava, kde přiznané spáry tvoří zároveň rafinovaný akcent. Vrcholu dokonalosti dosahuje autor ve své designérské tvorbě, kde je estetická forma navíc obdařena zřetelnou funkcí. Tvorba sochaře Lukáše Raise spočívá na třech pilířích, jimiž jsou sochy a plastiky, design a divadlo.

Ve své tvorbě s Lukáš Rais věnuje především přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka objekty obtížné definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Trubky rovné jako přímka sochař zmermomocňuje do oblin, smyček a uzlů podle předem důkladně vystavěného plánu.

Za nedílnou a velmi důležitou součást tvorby považuje autor sám proces výroby, který s sebou přináší mnohé technické problémy a vyžaduje spolupráci celého kolektivu spolupracovníků, kteří ačkoliv sami nejsou profesně umělci, ale špičkoví odborníci svých (většinou technických) oborů, vnášejí do procesu své vlastní výtvarné cítění aniž si to uvědomují. Tento sociální aspekt vytváření soch je nesmírně přínosný, jak pro autora samotného, tak i pro nezúčastněného diváka.

Navzdory přísnému řádu působí Raisova díla ve výsledku organicky a dynamicky jako větvoví stromů, ptačí hnízda nebo klubka příze. Jeho sochy napovídají, že skrytý, univerzální řád je ukotven i ve zdánlivě chaotických jevech, naznačují morfologickou unitu makro a mikro kosmu a upomínají na společné tvarosloví přírody, vesmíru i výplodů lidského konání.

Od roku 2010 úzce spolupracuje s Palácem Akropolis na interaktivních projektech TRAFFIC DANCE a TRAFFIC DRUMS. Lukáš Rais je tvůrcem vizuální stránky projektu a spolupráce s pohybově – divadelním uskupením Spitfire Company. Zakládající člen Divadla Cože?, které od roku 2009 pravidelně hraje v paláci Akropolis.

Menu