Cyril Hančl

Narozen 23. 11. 1964, Praha

Studium

1979 – 1983 Gymnázium, Praha, CZ
1983 – 1985 Střední průmyslová škola kamenická, Hořice, CZ

Po gymnáziu Nad štolou (1979-1983) Cyril Hančl při zaměstnání navštěvoval dva roky kamenickou průmyslovou školu v Hořicích, kde si osvojil teoretické znalosti týkající se technologie zpracování kamene a zásady nutné při užití kamene v architektuře. Tyto praktické zkušenosti získával při samotné práci, kdy byl mnohdy v blízkosti těch nejlepších řemeslníků a tyto zkušenosti se ukázaly být velmi cenné.

Další a neméně důležitou zkušeností byl autorův kontakt se strýcem sochařem Miroslavem Vystrčilem. On byl na UMPRUM žákem Bedřicha Stefana, ten zas Jana Štursy a ten Josefa Václava Myslbeka. Tak by se trochu nadneseně dalo říci, že byl v kontaktu s tou nejlepší českou sochařskou tradicí. Od mistra, tak se Miroslavovi v rodině říkalo, si osvojil všechny sochařské techniky a hlavně při dlouhých rozhovorech a setkáních mohl nasát jisté nepostradatelné mentální dovednosti, tak nutné pro vlastní tvorbu. Každá z bezpočtu historek přispěla jako malý kamínek do mozaiky aurova, chcete-li, uměleckého vzdělání. Přičemž i ošklivá historka může přispět k vnitřnímu růstu.
„Jistě, mohl bych o sobě říci, že jsem samouk, ale stačí se jen dobře dívat a potom je každý pohled na skvělou sochu zdrojem informace.“

Východiska tvorby

„Hlavním východiskem mojí tvorby je předpoklad, že socha je část prostoru vyplněná materiálem. V mém případě je to většinou kámen. Kámen jsem si zvolil, nebo lépe, on si mě zvolil velice záhy, vlastně hned na začátku, prostě mi učaroval. Socha má význam ve volném prostoru, tam je volná, svobodná. Pro volný prostor, plenér, je kámen velice vhodný. Přitažlivost kamene nacházím také v jeho jakési definitivní platnosti, která má povznášející účinek na pozorovatele.

Socha samotná, alespoň v mém pojetí, je potom nekonečná množina křivek na sebe navazujících, a pro pozorovatele je tedy žádoucí zpozorovat co největší množství těchto křivek a účinek se jistě dostaví.

Moje krédo může tedy znít – křivka. Křivkou lze popsat každičký cit.

Inspirací ke vzniku soch jsou mi potom jen city ušlechtilé a z procesu tvorby racionální uvažování programově vylučuji. Rácio potom využívám naplno při realizaci k maximalizaci efektivity práce. Co se týče přístupu k formě samotné, tu jsem si osvojil postup kterým směřuji k celkovému zjednodušení, k nalezení esence tvaru. Tímto se ubírám opačným směrem od eskalace účinku k jeho zjemnění vedoucím zákonitě k jeho hlubšího prožitku.Toto přináší další výhodu, socha se dá pozorovat z jakékoli vzdálenosti, aniž by se zásadně měnil prožitek.“

Duchovní rozměr sochařské tvorby je pro Cyrila Hančla samozřejmostí. Jeho sochy odhalují krásu stvořeného. Zvířata v nich vystupují jako dar, který si zasluhuje naši lásku, respekt a obdiv. Každá socha vyzývá k dialogu, komunikuje s námi, téměř si vynucuje naši účast. Tvrdý a chladný povrch kamene se proměňuje v cosi teplého. Přivolává náš dotek.

Autorův vhled do světa přírody se ještě více ozřejmuje, když jsou sochy umístěny v plenéru. Neobjeví se ani náznak cizorodosti. Objekty, které si vyžádaly hodiny namáhavé lidské práce, působí jako autentické přírodniny.

Sochy i užitková keramika Cyrila Hančla nám přinášejí to, co tak často postrádáme. Klid. Jak říká sám sochař: „Klid, to je všechno.“

Zdroj: Protestant

Výstavy

2013 Temná hmota v Galerii Pokorná, Praha, Galerie Pokorná
2008 8 obrazů a 1 socha, Praha, Baptisický sbor Topolka
2005 3+4, Praha, Galerie Pokorná
2004 New York, SOFA
Strasbourg, St’art
2003 Přírůstky, Praha, Galerie Pokorná
Miami, Art Miami
West Palm Beach, ArtForm
New York, SOFA
2002 New York, SOFA
Chicago, SOFA
2001 Sochy, Praha, Galerie na Jánském vršku
New York, SOFA
Chicago, SOFA
1997 Letní zahradní výstava, Praha
1992 Výstava na radničních schodech, Praha, Pražský hrad

1989 Letní zahradní výstava, Praha
1989 Praha, Letní zahradní výstava
1992 Praha, Pražský hrad, Výstava na radničních schodech
1997 Praha, Letní zahradní výstava
2001 Praha, Sochy, Galerie na Jánském vršku
New York, SOFA
Chicago, SOFA
2002 New York, SOFA
Chicago, SOFA
2003 Miami, Art Miami
West Palm Beach, ArtForm
New York, SOFA
Praha, Přírůstky, Galerie Pokorná
2004 New York, SOFA
Strasbourg, St’art
2005 Praha, 3+4, Galerie Pokorná

Realizace do architektury

od 2007 restaurování starožitných kamenných a keramických soch
pro soukromé sběratele
2005 Praha, kopie barokních figur a váz – Kolowratský palác
1998 Praha, kopie sochy Svaté Ludmily, Karlův most
1991 – 1994 Praha, restaurování domu u Kamenného zvonu
1985 – 1990Praha, restaurování budovy Národního divadla
1985 – 1990 Praha, restaurování budovy Národního divadla
1991 – 1994 Praha, restaurování domu u Kamenného zvonu
1998 Praha, kopie sochy Svaté Ludmily, Karlův most
2005 Praha, kopie barokních figur a váz – Kolowratský palác

Menu