Antonín Kašpar

Uznávaný kunsthistorik Ivan Neumann zahajoval výstavu akademického sochaře Antonína Kašpara v pražské Galerii české plastiky se slovy (volná citace): „Sochy byly a jsou stavěny na historicky významná a posvátná místa, aby stvrdily jejich neobyčejnost. Antonín Kašpar naopak postavením své sochy na kterékoli místo v krajině nebo lidském sídle učiní ono místo posvátným“.

Antonín Kašpar se narodil v roce 1954 v Praze. Jako klukovi se mu líbila práce s kovem. Přihlásil se na turnovskou Střední uměleckoprůmyslovou školu pro zpracování kovů a kamenů, na obor umělecké kovářství a zámečnictví. Z ní pak ale přestoupil na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově, kde maturoval z řezbářství. Protože k práci s kovem tíhl nejvíc, po maturitě šel pracovat do družstva kovářů. Sochařinu vystudoval na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Soukupa, kde absolvoval v roce 1982.

Žije a tvoří na svém statku v Čísovicích za Prahou. Antonín Kašpar pracuje hlavně se železem. Důležitým aspektem je pro něj spiritualita, která se projevuje i tematicky v jeho dílech. Vytváří mimo jiné totemy, meditační sloupy. Ve své tvorbě často využívá prastarý symbol kříže, který ho fascinuje, protože symbolizuje jednotu protikladů, vyjádřenou překřížením. Rád vytváří dvojsochy, což vysvětluje takto: „Když udělám dvě stejné nebo podobné sochy, a divák se postaví mezi ně, ta energie, která mezi sochami probíhá, do něj může vstoupit a zjitřit jeho vnímání, umocnit jeho zážitek, dostat hodovnitř sochy.“

Menu